Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Dekkingsoverzicht

WA dekking

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor alle voertuigen die zich zelfstandig voort kunnen bewegen.
De WA verzekering vergoedt de schade die u met uw voertuig toebrengt bij de tegenpartij, als u aansprakelijk bent voor de schade. Schade aan uw eigen voertuig is niet verzekerd.
 

WA + beperkt casco dekking

Een andere benaming voor deze dekking is WA + Mini casco. Naast de WA dekking bent u ook verzekerd voor schade aan uw eigen voertuig als gevolg van in de polisvoorwaarden met name genoemde gebeurtenissen zoals brand, blikseminslag en storm- en hagelschade, diefstal en inbraak en ruitbreuk, joyriding en botsing met loslopende dieren en vogels.
 

WA + Casco dekking
U bent, naast de WA dekking ook verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen. Dus ook voor schade aan uw voertuig als u door eigen schuld bij een ongeval betrokken raakt.
Slijtage en eigen gebrek zijn hierbij niet inbegrepen.

De dekkingen in schema:


Dekking
WA +
volledig
casco
WA +
beperkt
casco
WA
Schade aan derdenXXX
Brand, explosie en kortsluitingXX 
Diefstal, inbraak, joyridingXX 
Ruitbreuk, ruitbeschadigingXX 
Aanrijding met vogels of dierenXX 
Storm, hagel, overstromingXX 
Vervoer van de auto (m.u.v. lakschade)XX 
Botsen, slippen en te water rakenX  
Andere van buiten komende onheilenX