Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Opzeggen

Wilt u een verzekering opzeggen? Per 01 januari 2010 zijn de regels in verband met het opzeggen van een particuliere verzekering sterk veranderd.

Oude regeling verzekering opzeggen

In de regeling tot 01 januari 2010 verlengde een verzekeringsmaatschappij een verzekering stilzwijgend. Mocht u de verzekering niet hebben opgezegd werd de verzekering automatisch stilzwijgend verlengd voor een nieuwe termijn.
De meeste verkeersverzekeringen hadden een contractsduur van 1 jaar.
Verder hanteerden de maatschappijen een opzegtermijn van maximaal 2 maanden. U moest dus een verzekering opzeggen uiterlijk 2 maanden voor de contracts vervaldatum. Was u te laat, dan werd de verzekering automatisch weer een jaar verlengd.

Nieuwe regeling verzekering opzeggen

De nieuwe regeling is voor u als consument veel beter. Per 1 januari 2010 heeft elke verzekering een maximale contractsduur van 12 maanden. Een verzekeraar mag een langere duur hanteren maar dan moet de klant hier apart voor tekenen. Veelal betekent dit dat de premie lager is.
Gedurende het eerste jaar is een verzekering niet op te zeggen. Bij autoverzekeringen blijft het wel mogelijk om een verzekering op te zeggen wanneer men de auto verkoopt of wegens schade verliest.
Na het eerste jaar krijgt de klant bericht waarin wordt aangegeven dat de verzekering zal worden verlengd. De klant kan er dan voor kiezen om de verzekering alsnog te royeren. Doet de klant dit niet dan loopt de verzekering door maar met één groot verschil:
De verzekering zal vanaf dan ieder moment opzegbaar zijn met een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat wanneer u na het eerste jaar op bijvoorbeeld 15 december een verzekering laat royeren de verzekering per 15 januari zal worden beëindigd.