Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Verschillen tussen autoverzekeringen

Autoverzekeringen verschillen in dekking en in premie.
De verschillen in dekking zijn te vinden door de polisvoorwaarden van de autoverzekering te vergelijken.

De belangrijkste verschillen tussen autoverzekeringen betreffen:

• Sistercar

Als twee auto’s van dezelfde eigenaar met elkaar in botsing komen is de schade niet altijd gedekt op de autoverzekering. Dit geldt vooral op eigen terrein.

• Beperking bestuurder

Soms geldt de autoverzekering voor een beperkt aantal bestuurders. Bijvoorbeeld alleen voor de verzekeringnemer van de autoverzekering en diens partner.

• Aanhanger

Een aanhanger die niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, is soms nog verzekerd op de WA autoverzekering. In de voorwaarden is dit geregeld onder de paragraaf "dekking ontkoppelde aanhanger". Dit geldt niet voor de casco dekking van de aanhanger of caravan. Die is gedekt door de verzekering van de aanhanger zelf.

• Schade aan vervoerde zaken of personen

Bij schade wegens vervoer van een gewonde dekt de autoverzekering dit vaak. Dit geldt met name voor vervuiling van de bekleding van de auto.
Schade aan eigendommen van passagiers waarvan het gebruikelijk is dat deze in de auto wordt meegenomen is ook vaak gedekt. Voor een uitgebreide dekking van bestuurder, passagiers en hun eigendommen is de schadeverzekering inzittenden een goede aanvulling op de autoverzekering 
Schade aan eigendommen van anderen die in de auto worden vervoerd is bijna nooit verzekerd. Dit lijkt meer op goederenvervoer. Daarvoor is er de goederentransportverzekering.

• Eigen risico

Het eigen risico van de autoverzekering kan verschillen van niets tot € 500,= of meer. Jongeren tot 23 of 24 jaar hebben vaak een hoger eigen risico. Bij ruitschades kunnen de eigen risico’s ook verschillen.
Vaak is het eigen risico van de autoverzekering lager als een aangewezen reparateur de schade repareert.

• Accessoires

Niet alle accessoires zijn altijd automatisch verzekerd bij de autoverzekering. Vaak geldt een maximaal bedrag. Accessoires moeten bij de aanvraag van de autoverzekering altijd worden gemeld. Losse zaken als cd’s en electronica zoals telefoons en cd-spelers zijn bijna nooit verzekerd. Soms dekt de inboedelverzekering of een aparte elektronica verzekering dit wel tot een maximaal bedrag. Maar uw auto is geen kluis: als zichtbare zaken uit de auto gestolen worden zal vaak een beroep gedaan worden op achteloosheid.

• Beveiliging

Vaak stelt de verzekeringsmaatschappij eisen aan de beveiliging van de auto. Vooral duurdere auto’s moeten extra beveiligd zijn om voor een autoverzekering in aanmerking te komen. Voor beveiliging gelden SCM klassen.

• Nieuwwaarderegeling

De autoverzekering met een nieuwwaarderegeling vergoedt tot een afgesproken termijn, verschillend van 1 tot 3 jaar, de oorspronkelijke nieuwwaarde bij total loss van de auto.
Sommige autoverzekeringen kennen een soortgelijke dekking voor de aankoopwaarde bij jonge occasions.
Na de nieuwwaarde regeling geldt een afschrijf percentage per maand. Dit afschrijfpercentage verschilt per autoverzekering.

• Hulpverlening

Na een ongeval of pech biedt de autoverzekering soms hulp bij het afslepen of bergen van de auto. Ook in het buitenland is soms sprake van hulp na een ongeval.
Het telefoonnummer van de hulpverleningsdienst treft u op uw groene kaart.

• No blaim no claim

U kunt buiten uw schuld schade lijden die u niet kunt verhalen. Voorbeelden zijn:
- ongevallen met beschermde verkeersdeelnemers: fietsers en voetgangers,
- ongevallen met dieren ;
- schade door diefstal of joyriding
Bij een no-blaim no-claim dekking valt u in dergelijke gevallen niet terug op de bonus malus ladder van de autoverzekering.