Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschade verzekering komt tot uitkering na een schade waardoor de voortzetting van het bedrijf tijdelijk niet langer mogelijk is ten gevolge van schade.

De verzekering dekt gedurende de afgebroken termijn de vaste klosten en de netto winst: de bruto winst.

De gedekte gebeurtenissen op uw bedrijfsschadeverzekering betreffen onder meer:

  • brand, rook en roet
  • brand en ontploffing
  • blikseminslag en inductie;
  • stormschade
  • schade na diefstal, aanrijding, vandalisme en relletjes
  • stroomuitval (langer dan 6 uur) en gas uitval (langer dan 24 uur)

De uitkeringstermijn vban de bedrijfsschadeverzekering begint op het moment waarop de bedrijfsschade ontstaat en loopt door tot het moment dat het bedrijf wordt uitgeoefend op het niveau dat bereikt zou zijn als er geen stilstand of stagnatie was opgetreden.

De uitkeringstermijn van de bedrijfsschadeverzekering is afhankelijk van de periode die overeengekomen is met de verzekeringsmaatschappij en wordt vastgesteld na een risico analyse.

Een reconstructieverzekering dekt de kosten van het reconstrueren van verloren gegane of verminkte informatie op informatiedragers. De dekking van de reconstructie verzekering geschiedt op premier-risque basis. Dat betekent dat uitkering altijd plaats vindt tot maximaal het verzekerde bedrag.

Gedekt zijn onder meer:

  • huur van tijdelijke kantoorruimte
  • salarissen van tijdelijk personeel
  • huur van computertijd, indien noodzakelijk voor de reconstructie
  • alle overige kosten die gemaakt moeten worden van het reconstrueren van de verloren gegane informatie

Een machineschadeverzekering dekt schade aan een machine en de stilstandschade. Materiaalbreuk, bedieningsfouten door personeel en elektronische of mechanische storingen kunnen tot langdurige stilstand van een machine leiden.
Als de machine cruciaal is voor de logistiek van de produktie, dan kan dit de productie volledig stil leggen. Gevolg is omzetverlies, reparatiekosten en mogelijk verlies van marktaandeel.
De machineschade verzekering dekt de materiële schade, eventueel gecombineerd met een bedrijfsschade dekking.

Kies voor de bedrijfsschadeverzekering van Poliscounter

Stuur ons een e-mail met uw contactgegevens en wij nemen op korte termijn contact met u op, of klik op Bereken Premie voor een gratis offerte en om uw verzekering on line af te sluiten.

Bereken premie