Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Dekkingsoverzicht

dekking bootverzekering

Een bootverzekering is modulair opgebouwd.

De modules kunen gestapeld worden tot uiteindelijk een verzekering die dekking biedt tegen alle van buiten komende onheilen.

WA

De wettelijk aansprakelijk dekking vergoedt de schade die u met de boot toebrengtaan derden. Schade aan de boot zelf is hier niet bij inbegrepen. Veel jachthavens eisen een WA verzekering.

WA + brand.

Deze vorm biedt naast de eerdere dekking ook een uitkering als het schip averij oploopt ten gevolge van brand of storm. De aanduiding brand/storm dekking zou de lading beter dekken.

WA + diefstal

Naast de eerder besproken WA dekking biedt deze vorm dekking voor diefstal van of uit het jacht. Ook diefstal van de motor is hierbij inbegrepen. De verzekeringsmaatschappij stelt wel aanvullende eisen om diefstal te bemoeilijken of te voorkomen.

WA + brand + diefstal

Deze verzekeringsvorm combineert de drie eerder besproken dekkingsvormen.

WA + casco

Dit is de meest uitgebreide verzekeringsvorm. Iedere schade aan het vaartuig en de inboedel die veroorzaakt wordt door een plotseling voorval van buitenaf valt onder de dekking. Een andere benaming voor de WA + casco dekking is de "alle van buiten komende onheilen" dekking.