Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Aanvullende dekkingen

Bij uw camperverzekering kunt u aanvullende modules afsluiten. Deze modules kunt u uitsluitend samen met een schadeverzekering afsluiten.

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

De OVI keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval met het verzekerde voertuig. De dekking geldt voor de chauffeur en voor de passagiers. De OVI biedt geen dekking voor wedstrijden, taxi en lesauto’s. De dekking vervalt ook als de chauffeur het voertuig niet mag besturen wegens bijvoorbeeld drank- of drugsgebruik of een ontzegging heeft van de rijbevoegdheid.

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

De SVI is een extra dekking die de gevolgschade voor bestuurder en passagiers dekt tot een bepaald bedrag, meestal € 1.000.000,= na een ongeval met het verzekerde voertuig. De dekking omvat zowel letselschade als schade aan bezittingen van de bestuurder of passagiers en gevolgschade. Poliscounter adviseert ondernemers altijd een SVI af te sluiten. Dit is een uiitstekende aanvulling op de WEGAM polis en verzekert ook de ondernemer zelf, inclusief de inkomensschade! Schade aan dieren is niet verzekerd.

Mobiele apparatuur

De Mobiele apparatuurverzekering biedt de mogelijkheid mobiele apparatuur te verzekeren tegen verlies, diefstal en beschadiging. Onder mobiele apparatuur worden o.a. begrepen:
- mobiele navigatiesystemen
- mobiele telefoons
- draagbare dvd-spelers, verwijderbare LCD-schermen, MP3/4-spelers, Ipod
- laptops
- foto-, film- en videoapparatuur
- draagbare radio's, tv's en andere audio(visuele)apparatuur
De verzekering is van kracht in de gehele wereld, mits de mobiele apparatuur zich buiten de vaste woning bevindt.

Verhaalsrechtsbijstand

De verhaalsrechtsbijstandsverzekering biedt rechtsbijstand wanneer u schade of letsel oploopt door een ongeval met het verzekerde voertuig. Deze verzekering biedt juridische hulp bij het verhalen van de schade op de tegenpartij.

Pechhulp

Pechhulp biedt hulp bij pech onderweg. U kunt kiezen uit een tweetal aanvullende dekkingen:
- met buitenland dekking;
- met eigen woonplaats service

Als uw auto niet tijdig gerepareerd kan worden, biedt de verzekering meestal een vervangende auto of overnachting.


Soms is de pechhulp al opgenomen in de WA+casco camperverzekering. Controleer uw polisvoorwaarden om onnodige kosten wegens dubbele dekking te voorkomen.

Verzekering van inboedel en luifel

U kunt de inboedel van uw camper en de luifel als aparte modules verzekeren op uw camperverzekering.,

Bereken premie