Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Dekkingen inboedelverzekering

De polisvoorwaarden van de inboedelverzekering verschillen onderling tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Voor een uitgebreide vergelijking tussen de verschillende verzekeringen adviseren wij u om de polisvoorwaarden te vergelijken.
De meeste verzekeringen hanteren de onderstaande indeling in dekkingen:

uitgebreide inboedelverzekering

deze dekking op uw inboedelverzekering biedt dekking tegen schade als gevolg van:

 • brand, ontploffing en blikseminslag;
 • rook en roet;
 • vandalisme;
 • waterschade door bijv. lekkend waterbed of aquarium;
 • omvallen van bomen, kranen en heistellingen;
 • aanrijding en aanvaring;
 • schade door diefstal en (poging tot) inbraak;
 • stormschade (ten minste windkracht 7);
 • schade door scherven van ruiten en spiegels.

extra uitgebreide inboedelverzekering

De extra uitgebreide inboedelverzekering biedt naast dekking tegen schade als gevolg van de gebeurtenissen genoemd bij de uitgebreide inboedelverzekering ook dekking bij:

 • schroei-, zeng- en smeltschade;
 • schade door neerslag die via de begane grond of de openbare weg binnenstroomt;
 • schade aan voedsel in diepvries en koelkast na een stroomstoring; 

meest uitgebreide inboedelverzekering (all risk)

De meest uitgebreide (all risk) inboedelverzekering biedt dekking tegen ieder van buiten komend onheil. Hierbij gelden echter een aantal uitsluitingen. Hierbij moet u denken aan schade die ontstaat bij catastrofale gebeurtenissen zoals schade door overstromingen, aardbevingen, atoomkernreactie en molest.
Vaak geldt een eigen risico om te voorkomen dat steeds heel kleine schades moeten worden uitgekeerd.

Bereken premie