Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Produktwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Patriculier (AVP)

In de productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering particulier. De productwijzer is een korte samenvatting van enkele belangrijke punten van de aansprakelijkheidsverzekering particulier. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. Lees daarom ook altijd de polisvoorwaarden. Als u dan nog vragen heeft kunt u ons altijd nadere uitleg vragen.

Welke risico’s zijn verzekerd met uw Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)?

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulier zijn u en uw gezin als particulier verzekerd voor aansprakelijkheid voor materiële schade en letselschade veroorzaakt aan anderen dan uzelf. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Met deze verzekering beschermt u zich tegen financiële problemen van door u veroorzaakte schade. Bij deze verzekering is soms een eigen risico van toepassing.

Niet verzekerde risico's

Voor sommige situaties is de aansprakelijkheidsverzekering particulier niet bedoeld. U moet dan denken aan aansprakelijkheid naar aanleiding van een ongeval veroorzaakt met uw auto, motor, brom- of snorfiets. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid voor schade die u heeft veroorzaakt tijdens uw werk. Hiervoor kan uw werkgever een andere verzekering sluiten. Kijk voor andere situaties in uw polisvoorwaarden.

Wat mag u van een verzekeraar verwachten?

Een verzekeraar probeert zo snel mogelijk de schade te regelen met de persoon bij wie u schade heeft veroorzaakt. Bij materiƫle schade gaat dit vaak heel snel. Bij letselschade kan dat langer duren. Er moet dan rekening worden gehouden met de genezing van het slachtoffer. Als u letselschade heeft veroorzaakt, dan moet de verzekeraar zich bij de schadeafhandeling aan bepaalde regels houden. Als het slachtoffer het ergens niet mee eens is, dan kan hij naar de rechter gaan. De verzekeraar zal deze procedure dan voor u voeren.

Wat zijn uw verplichtingen?

Er moet premie voor deze verzekering worden betaald. Over de premie wordt assurantiebelasting geheven. Soms worden er ook poliskosten in rekening gebracht. Heeft u schade veroorzaakt, dan moet u dit zo snel mogelijk aan uw verzekeraar of uw verzekeringsadviseur melden. Als er iets in uw situatie verandert, moet u dit ook zo snel mogelijk laten weten aan uw verzekeringsadviseur.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

De verzekeraar kijkt naar de situatie van u en uw gezin. Met deze informatie bepaalt de verzekeraar de premie.

Wat wordt er behalve schade nog meer van de premie betaald?

Van de premie wordt, behalve schade, ook het volgende betaald:

  • De kosten van voorlichting om schade te voorkomen.
  • De kosten van een rechtszaak.
  • Het regelen van de schade.
  • Het onderzoek door deskundigen.
  • Bereddingskosten.
  • De kosten van de verzekeraar.
    Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie en voor het geven van informatie aan klanten.
  • De kosten van uw adviseur.
Bereken premie