Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf

De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is.

Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Voor deze laatste schade moet wel de module "ongevallen zonder aansprakelijkheid" opgenomen zijn in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Welke schade is gedekt?

Dit kan schade zijn door beschadiging van zaken van derden of schade die het gevolg is van nalatig handelen.

In het eerste geval dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) de schade.
In het tweede geval kan ook sprake zijn van zg. zuivere vermogensschade. Die wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Kies de juiste dekking

Een passende dekking is voor uw bedrijf van groot belang. Enkele vragen die tijdens het adviesgesprek aan de orde komen:

  • moet de in- en/of uitloopdekking meeverzekerd worden? 
  • zijn mijn verzekerde bedragen (nog) toereikend?
  • welke relevante clausules en uitsluitingen zijn van toepassing?
  • is de aansprakelijkheid beperkt of juist niet?
  • komt mijn afzetgebied overeen met mijn dekkingsgebied?
  • zijn alle bij de onderneming betrokken personen in de dekking opgenomen?

Een bijzondere aansprakelijkheidsverzekering is de werkgeversaansprakelijkheid voor motorvoertuigen (WEGAM). Deze verzekert de schade die werknemers lijden tijdens alle zakelijk georienteerde verkeersdeelname. Ook als voetganger of als fietser!

Voor de bouwsector is de constructie all risk verzekering (CAR) die een brede aansprakelijkhied dekt voor ondernemers in de bouw.

Stuur ons een e-mail met uw contactgegevens en wij nemen op korte termijn contact met u op, of
klik op berekenen voor een gratis offerte en om uw verzekering on line af te sluiten.

Bereken premie