Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

AVB

De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is.
Als een werknemer schade lijdt tijdens het werk kan de werkgever aansprakelijk zijn. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt vaak deze schades.
Deze verzekering dekt geen schades die het gevolg zijn van verkeersongevallen. Hiervoor kunt u ten behoeve van uw werknemers een WEGAM verzekering afsluiten. Deze dekt schades die de werknemer lijdt in het verkeer bij arbeidsgerelateerde verkeersdeelname; ook bij woon-werk verkeer. In bepaalde geallen omvat deze dekking ook verkeersdeelname als fietser of voetganger.

Premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is afhankelijk van:

  • de werkzaamheden,
  • de grootte van de onderneming,
  • de omzet,
  • het werkgebied
     

Dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt beschadiging van zaken van derden of schade die het gevolg is van nalatig handelen.

Ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).
Onderaannemers die schade veroorzaken tijdens werkzaamheden die in uw opdracht worden uitgevoerd aan eigendommen van klanten kunnen ook onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vallen. Dit moet u dan wel bij de aanvraag van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) aangeven.

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een e-mail met uw contactgegevens voor het aanvragen van meer informatie. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op om de details van uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te bespreken en voor het uitbrengen van een offerte die past bij uw bedrijf.

Meteen uw premie berekenen?

klik hier voor een gratis offerte en om uw verzekering on line af te sluiten.

Bereken premie