Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Constructie All Risks verzekering

Een Constructie All Risks verzekering (CAR-verzekering) is een verzekering voor bedrijven die werkzaam zijn in de bouw.

Tijdens bouwwerkzaamheden kan veel fout gaan. Tijdens verbouwingen maakt u wijzigingen in de constructie van een bestaand gebouw. Daar kan schade aan worden toegebracht die onder uw verantwoordelijkheid valt. Ook kunnen eigendommen van de klant beschadigd worden door uw toedoen. Het eigen bouwwerk zelf kan ook beschadigd raken.
Een CAR verzekering biedt de mogelijkheid deze schades te verzekeren.

Verschillende vormen CAR verzekering:

Er zijn twee verschillende vormen van de CAR verzekering:
De aflopende CAR verzekering sluit u af voor één bouwwerk. Als de bouwtermijn is verstreken, loopt de verzekering af. Het is mogelijk om de CAR verzekering ook door te laten lopen tijdens een afgesproken onderhoudstermijn.

De doorlopende CAR verzekering is voor bedrijven die vaak bouwen of verbouwen, bijvoorbeeld een aannemer. De verzekering geldt gedurende het hele jaar en hoeft dus niet voor ieder project afzonderlijk afgesloten te worden.

U kunt de CAR verzekering ook combineren met uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Rubrieken

Een CAR verzekering is een rubriekverzekering. Dat betekent dat u bij het afsluiten van de CAR verzekering kunt kiezen uit meerdere deelverzekeringen of rubrieken:

  • rubriek 1 verzekert de schade aan het bouwwerk zelf.
  • rubriek 2 verzekert de aansprakelijkheid op de bouwplaats voor schade die u toebrengt aan zaken van derden;
  • rubriek 3 verzekert u tegen schade die u aanbrengt aan eigendommen van de opdrachtgever;
  • rubriek 4 dekt schade aan hulpmateriaal zoals gereedschappen, loodsen en steigers;
  • rubriek 5 verzekert schade aan de eigendom van het personeel en van de directie ;
  • rubriek 6: Deze rubriek verzekert bedrijfsschade die het gevolg is van de bouw, bijvoorbeeld door uitgelopen werkzaamheden. Deze rubriek is alleen van toepassing als de verzekeringnemer van de CAR verzekering de opdrachtgever van de bouwwerkzaamheden is.

Premie

De premie is afhankelijk van de hoogte van de bouwsom bij een aflopende CAR verzekering en van de jaaromzet bij een doorlopende CAR verzekering

Contact

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een e-mail met uw contactgegevens en wij nemen op korte termijn contact met u op

Bereken premie