Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Arbeidsongeschikheids verzekering

Als ondernemer heeft u geen financieel vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Als u de financiële risico’s die horen bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid niet zelf kunt dragen, biedt een arbeidsongeschiktheidsverzekering financiële zekerheid.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw inkomen als u door ziekte of ongeval niet kunt werken.
De opbouw van uw AOV verzekering hangt sterk af van uw persoonlijke voorkeur, behoefte en financiële draagkracht. De meeste ondernemers verzekeren zich met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 80% van het gemiddelde inkomen van de laatste 3 jaar. Een lager percentage van uw inkomen is altijd toegestaan.
Er is altijd een eigen risico in te bouwen in de vorm van een wachttijd. De meest gebruikelijke wachttijden zijn tussen 30 en 180 dagen. Het kiezen van de voor uw situatie meest geschikte wachttijd hangt sterk samen met uw eigen financiële draagkracht.

De uitkering is afhankelijk van het verzekerde bedrag en het percentage dat u arbeidsongeschikt bent:

Bij 80 tot 100% arbeidsongeschikt U ontvangt 100% van het verzekerde bedrag en bij 25 tot 35% arbeidsongeschiktheid ontvangt u 30% van het verzekerde bedrag.

U kunt kiezen voor een gelijkblijvende uitkering of voor een geïndexeerde uitkering, die waardevast is.

Contact

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een e-mail met uw contactgegevens en wij nemen op korte termijn contact met u op