Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

verzuimverzekering


Als werkgever kunt u te maken krijgen met ziekteverzuim en dat heeft grote consequenties. U mist niet alleen een arbeidskracht, maar u krijgt ook met extra werk en uitgaven te maken. U bent wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedeeltelijk of zelfs volledig door te betalen gedurende de eerste twee ziektejaren. Daar komen de kosten voor zijn of haar terugkeer nog bij. Met de verzuimverzekering wordt het loon van uw zieke medewerker vergoed. En krijgt u hulp van experts om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en te beperken. Zo is uw medewerker snel weer aan het werk.
De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verplicht u de zieke werknemer zo snel mogelijk weer naar werk te geleiden.
Een ziekte verzuimverzekering neemt de loonkosten van u over, waardoor u personeel in kunt huren om het werk doorgang te doen vinden.

De loonkostenverzekering (conventionele verzuimverzekering) keert de salariskosten uit na de overeengekomen wachttijd.
De stop-loss verzekering keert alle ziektekosten uit boven een bepaald afgesproken bedrag.
In het MKB is de loonkosten verzekering de meest gebruikte.

Premie van de verzuimverzekering

De premie van de verzuimverzekering is afhankelijk van een aantal factoren:

 • De branche van het bedrijf
  Het risico van de verzuimverzekering is afhankelijk van de aard van de wekzaamheden die uw werknemers dageljks verrichten.
  Voor een aantal branches bieden wij u een mantelovereenkomst die geheel afgestemd is op de betreffende regelingen in de branche CAO
 • De hoogte van het ziekteverzuim in de afgelopen drie jaar
  De premie van de verzuimverzekering is afgestemd op de schadelast die de laatste drie jaar is geleden. Een bedrijf, dat aandacht besteed aan goede en veilige arbeidsomstandigheden, heeft vaak ook een relatief laag ziekteverzuim. Dat betaalt zich terug in korting op de premie van de verzuimverzekering.
 • De totale loonsom van het bedrijf.
   

Contact

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een e-mail met uw contactgegevens en wij nemen op korte termijn contact met u op