Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

WGA-gat verzekering

Werknemers ontvangen bij ziekte de eerste twee jaar loondoorbetaling van totaal maximaal 170% van het laatst verdiende loon.

Daarna volgt de uitkering vanuit de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Een werknemer die in de WGA terechtkomt en zijn verdiencapaciteit voor minder dan 50% benut, krijgt na de loongerelateerde WGA-uitkering te maken met een fors inkomensgat.

Het verschil tussen de WGA-loongerelateerde- en de WGA-vervolguitkering is het WGA-Gat voor de werknemer. Dit gat kan zeer groot zijn en stimuleert, volgens de mening van de overheid, de werknemer om minstens 50% van zijn restverdiencapaciteit te blijven verdienen met werken.

De uitkering van de WGA-gat verzekering is tot maximaal 70% van het (maximum dag-) loon.(2016: € 52.763)
Bij de WGA-gat uitgebreide dekking is de aanvulling tot maximaal 75% van het laatst verdiende (maximum dag-) loon.

Contact

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een e-mail met uw contactgegevens en wij nemen op korte termijn contact met u op