Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

WIA excedent verzekering

Wat is een WIA excedent verzekering?

Met de WIA Excedent verzekering vult u het inkomen van uw medewerker aan tot een vast percentage van zijn salaris. Deze verzekering is bedoeld voor medewerkers met een hoger inkomen. Want met de wettelijke uitkering zijn zij slechts verzekerd tot het maximum dagloon oftewel het gemaximeerde loon (2016: € 52.763,00). De WIA Excedent verzekering vult deze wettelijke uitkering aan tot 80%, zodat de financiële terugval minder groot is.

Een rekenvoorbeeld

Een arbeidsongeschikte werknemer verdiende, voordat hij arbeidsongeschikt werd, € 85.000,- per jaar. Het UWV heeft bepaald dat hij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is (hij is voor 80% of meer arbeidsongeschikt zonder kans op herstel). Hij ontvangt daarom een IVA-uitkering.
De IVA-uitkering is 75% van het gemaximeerde loon: 75% x € 52.763,00= € 39.572,25 per jaar.
Dat is 46,6% van zijn laatstverdiende loon.
De werkgever van de arbeidsongeschikte werknemer heeft een WIA Excedent verzekering afgesloten, met een dekking van 80% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en het gemaximeerde loon. Het loon tot het gemaximeerde loon is voor 10% verzekerd. Omdat de werknemer voor 80% of meer arbeidsongeschikt is, is het uitkeringspercentage 100%. Dat betekent dat de WIA Excedent verzekering 100% van het verzekerd bedrag uitkeert.

De uitkering wordt als volgt berekend:
Tot het gemaximeerde loon is voor 10% verzekerd: 10% x € 52.763,00 = € 5.2763,00
Boven het gemaximeerde loon is voor 80% verzekerd: 80% x (€ 85.000,00 - € 52.763,00) = € 25.789,60
Het verzekerd bedrag = € 25.789,60
De arbeidsongeschikte werknemer krijgt 100% van het verzekerd bedrag uitgekeerd: 100% x € 25.789,60 = €  25.789,60
De arbeidsongeschikte werknemer heeft een inkomen van € 39.572,25 + €  25.789,60 = € 65.361,85 per jaar.
Dat is 77% van zijn laatstverdiende loon.