Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Nieuws

Bedrijfsregeling Brandregres 2014

Verbond van Verzekeraars past Bedrijfsregeling Brandregres aan per 01-01-2014.Het Verbond van Verzekeraars heeft de Bedrijfsregeling Brandregres gewijzigd. Het nieuwe beleid is vanaf 1 januari 2014 van kracht en heeft concrete gevolgen voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB).

Verbond van Verzekeraars past Bedrijfsregeling Brandregres aan per 01-01-2014.
Het Verbond van Verzekeraars heeft de Bedrijfsregeling Brandregres gewijzigd. Het nieuwe beleid is vanaf 1 januari 2014 van kracht en heeft concrete gevolgen voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB).

De Bedrijfsregeling Brandregres is uitsluitend van toepassing op zakelijke verzekeringen. Voor de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) heeft deze regeling geen gevolg.
 

Wat is regres nemen?

Als een verzekeringsmaatschappij uitgekeerde schade verhaalt op de veroorzaker van de schade, is er sprake van regres nemen. Als de schade hoger is dan het verzekerde bedrag, dan zal de verzekeringsmaatschappij trachten de veroorzaker van de schade in persoon aan te spreken.

De belangrijkste wijzigingen

De nieuwe regeling brandregres verruimt de mogelijkheden voor brandverzekeraars tot het nemen van regres op bedrijven die aansprakelijk zijn voor de door hen veroorzaakte schade die door de brandverzekering is uitgekeerd.
Concreet komt dit neer op onderstaande wijzigingen:
- Tot 01-01-2014 was het brandregres veelal beperkt tot een bedrag van € 500.000.-. Deze bovengrens voor het verhalen van brandschade op zakelijke klanten komt te vervallen.
- De franchise van € 2.500,- is niet langer van toepassing.

Richtlijnen van de verzekeraars

Verzekeraars bepalen zelf hoe ze de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres hanteren. Graag zetten we de richtlijnen van een aantal belangrijke verzekeraars voor u op een rij:

Aegon

- De subdekking ‘brand/explosie’ wordt, zonder premieverhoging, aangepast tot de hoogte van het verzekerd bedrag van de AVB. 
- Bij risicogroepen waar geen brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden wordt uitgevoerd, wordt het standaard verzekerd bedrag automatisch verhoogd naar € 1.250.000,- met de daarbij behorende premie.
- Bij risicogroepen waar wel brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden worden uitgevoerd, wordt dit € 2.500.000,-.

Avéro Achmea

- De subdekking ‘brand/explosie’ wordt, zonder premieverhoging, aangepast tot de hoogte van het verzekerd bedrag van de AVB. 
- Het standaard verzekerd bedrag wordt automatisch verhoogd naar € 2.500.000,- met de daarbij behorende premie.

Reaal Verzekeringen

- De subdekking ‘brand/explosie’ wordt, zonder premieverhoging, aangepast tot de hoogte van het verzekerd bedrag van de AVB. 
- Het standaard verzekerd bedrag wordt automatisch verhoogd naar € 2.500.000,- met de daarbij behorende premie.
- Het verzekerde bedrag wordt voor alle AVB polissen per 1 januari 2014 verhoogd naar € 2.500.000,-, ongeacht de hoofdvervaldatum van de polis.

Allianz

Bij risicogroepen waar brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden wordt uitgevoerd, worden het standaard verzekerd bedrag van de AVB en van de subdekking ‘brand/explosie’ automatisch verhoogd naar € 1.250.000,- met de daarbij behorende premie.

ASR, De Goudse en Delta Lloyd

De subdekking ‘brand/explosie’ wordt, zonder premieverhoging, aangepast tot de hoogte van het verzekerd bedrag van de AVB.

Nationale-Nederlanden

Tot en met 31 maart 2014 wordt er een verhoogde dekking op de AVB gegeven tot € 2.500.000,-, zonder premieverhoging. De verzekerde heeft dus drie maanden de tijd om de AVB-polis door te nemen en waar nodig aanpassingen door te voeren. Als de verzekerde besluit niets te wijzigen, dan wordt vanaf 1 april 2014 de oorspronkelijke dekking en het oorspronkelijke verzekerd bedrag weer gehanteerd.

Klaverblad

De hoogte van het brandregres was in het verleden altijd verzekerd tot de hoogte van de verzekerde som. Hierin is niets gewijzigd.

Nu de hoogte van het brandregres niet meer gelimiteerd is, kan het zijn dat een aantal verzekerden onvoldoende verzekerd zijn. Vooral in gevallen waarbij de verzekerde som beperkt is tot € 500.000,- is er aanleiding om dit op korte termijn te herzien. Gelet op deze ontwikkelingen is het advies om de verzekerde som voor de AVB op te hogen naar ten minste € 2.500.000,- 

Heeft u hier nadere vragen over? Zoek dan contact met ons. U kunt ons bereiken per mail: info@poliscounter.nl, of per telefoon 088-7303636.
Op http://poliscounter.nl/mkb-verzekeringen.html vindt u veel informatie over onze bedrijfsverzekeringen.

Terug naar het nieuwsoverzicht