Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Nieuws

Frose premieverhogingen door opschroeven assurantiebelasting

Het verhogen van de assurantiebelasting heeft het kabinet 1,5 miljard extra opgeleverd. De opbrengst voor de Staat van de assurantiebelasting blijft echter iets bij de raming.

De tarieven voor de assurantiebelasting zijn in twee stappen verhoogd. Op 1 maart 2011 was de, als tijdelijk aangekondigde verhoging, slechts 29%: van 7,5% naar 9,7%. Op 1 januari 2013 is gebleken dat dit kabinet alles kan wat Kok ook kan, maar dan beter: de assurantiebelasting werd verhoogd met ruim 109%: van 9,7% naar 21%! Maar nu geen gespeelde verontwaardiging bij de bewindspersonen over het Grote Graaien.
In 2013  hebben de maatregelen tot opbrengsten geleid en zijn de inkomsten aan assurantiebelasting meer dan verdubbeld. Over de jaren 2011-2013 heeft deze maatregel de Nederlandse schatkist ruim 1,5 miljard euro extra opgeleverd. Dat is echter 70 miljoen minder dan het kabinet had geraamd, stelt de Algemene Rekenkamer.
Door deze belastingverhoging zijn de kosten voor bijvoorbeeld auto-, inboedel- en brandverzekering per saldo 12,6 procent duurder geworden. De lasten aan assurantiebelasting zijn per huishouden gemiddeld gestegen van € 61 naar € 170.
Op levensverzekeringen en zorgverzekeringen zijn geen assurantiebelasting verschuldigd.
Het kabinet raamt voor 2014 een zodanige opbrengst assurantiebelasting dat de verkoop van verzekeringen met 9,6 procent moet stijgen ten opzichte van 2013.
Vanuit de verzekeringsbranche wordt echter een terugval in de verkoop van verzekeringen verwacht. Een zorgelijke ontwikkeling omdat juist de groep verzekerden die de financiële risico’s moeilijk kunnen dragen besluiten om af te zien van niet verplichte verzekeringen omdat de premies steeds verder stijgen door onverantwoord overheidsoptreden.

Terug naar het nieuwsoverzicht