Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Nieuws

Vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandverzekering wettelijk vestgelegd

De regering gaat in de nieuwe Wet op het financieel toezicht (Wft) een wettelijke bepaling opnemen over vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekeringen.

Het recht op de vrije advocaatkeuze wordt opgenomen in de nieuwe Wft. Dit naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat bepaalde dat verzekerden met een rechtsbijstandverzekering zelf een advocaat mogen kiezen. Door de uitspraak van het Hof van Justitie is duidelijk geworden dat een verzekerde in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure zelf mag bepalen of hij zich laat bijstaan door een externe rechtshulpverlener of door een medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar.

Het Verbond van Verzekeraars vreest voor een enorme toename van de hoogte van de schadeuitkeringen en betreurt daarom  de uitspraak van het EU-hof. Een te hoge woz-aanslag, een geschil op het werk, of een verkeerd geleverde keuken: iedereen heeft in zijn leven wel een keer juridische hulp nodig. Rechtsbijstandverzekeraars leveren deze hulp tegen een betaalbare premie, omdat de juridische bijstand veelal door de eigen juristen kan worden geleverd. Circa 3 miljoen huishoudens en 400.000 bedrijven hebben daarom een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. De verzekeraars behandelen jaarlijks ongeveer 400.000 zaken en zijn daarmee voor veel Nederlanders, voor wie dikwijls een advocaat te duur is, een belangrijke toegang tot het recht. Als de schadelast van de rechtsbijstandsverzekeringen stijgt, zal dat consequenties hebben voor de premies. 
Een andere mogelijkheid is dat er rechtsbijstandsverzekeinrgen ontstaan waarbij de verzekerde bij afsluiten de keuze maakt  voor de vrije advocaatkeuze.

Terug naar het nieuwsoverzicht