Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert uit bij overlijden en bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

De gevolgen van een ongeval kunnen verstrekkend zijn en hoge kosten ten gevolg hebben die niet door de de overheid of door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed.
De ongevallenverzekering keert uit als de werknemer ten gevolge van een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.
Sommige verzekeringen kennen een verhoogde uitkering bij ernstige invaliditeit tot 350% van de verzekerde som.

Een collectieve ongevallenverzekering is een goede aanvullende arbeidsvoorwaarde die past binnen verantwoord werkgeversschap.
Binnen sommige CAO's geldt een verplichte collectieve ongevallenverzekering. Voorbeelden zijn de KNV en de bouw- en UTA CAO. Deze verzekeringen dekken uitsluitend werkgerelateerde schades. Veel werkgevers kiezen ervoor om de collectieve ongevallenverzekering uit te breiden naar een 24-uurs dekking als uitbreiding op de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Contact

Wilt u meer informatie?

Stuur ons een e-mail met uw contactgegevens en wij nemen op korte termijn contact met u op