Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Privacy

Poliscounter hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en alleen aangewend voor het doel waarvoor u ons uw gegevens heeft verstrekt en voor de bedrijfsvoering van de Poliscounter.
Poliscounter houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en aan de privacyrichtlijnen die op grond van wetteijke regelingen aan verzekeringsbedrijven worden gesteld.
Klik hier om het volledige Poliscounter Privacy Reglement in te zien.