Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

Basis dekkingen

Een doorlopende reisverzekering kent een aantal modules waarvoor u kunt kiezen
De basisdekking geeft recht op hulpverlening door de reisverzekeraar en dekking van onvoorziene uitgaven.
U kunt hierbij denken aan zaken als:

  • regelen van vervoer bij repatriëring;
  • verzorgen van medische begeleiding tijdens de terugreis of verzenden van medicijnen;
  • verzorgen van advies en overige noodzakelijke hulp;
  • schade, veroorzaakt aan het vakantieverblijf;

Een uitgebreide beschrijving van de basisdekking vindt u in de polisvoorwaarden. De onderstaande beschrijving geeft een korte uitleg van de af te sluiten rubrieken.

Naast de basisdekking kent de reisverzekering een aantal uitbreidings rubieken.
Deze omvatten:

Bagage:

Uw bagage is verzekerd tegen verlies, diefstal of beschadiging tot een maximum bedrag.

Geneeskundige kosten:

De reisverzekering vergoedt noodzakelijke geneeskundige kosten die de zorgverzekering niet vergoeden, bijvoorbeeld omdat de tarieven in het buitenland hoger liggen dan in Nederland.
Voorwaarde is dat u een ziektekostenverzekering heeft.

Ongevallen:

U kunt een extra ongevallenverzekering afsluiten die tot uitkering komt bij overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval gedurende de vakantie.

Sport:

De standaard verzekering vergoedt niet alle kosten die verband houden met het beoefenen van een sport. Denkt u aan de skiuitrusting of de duikuitrusting die u tijdens de vakantie meeneemt. Niet voor alle extreme sporten is dekking mogelijk.

Geld:
U kunt geld en andere wettige betaalmiddelen apart verzekeren tegen diefstal.

Vervangend vervoer en verblijf:
Als de auto, caravan of camper niet meer beschikbaar is om de reis voort te zetten kunt u gedurende de rest van de vakantie (tot maximaal 30 dagen) beschikken over vervangend vervoer of een vervangend verblijf.

Annulering:
Dit vergoedt de kosten van de annulering van de reis als de vakantie door een geldige onvoorziene gebeurtenis niet door kan gaan, uitgesteld moet worden, of afgebroken moet worden. Bij voortijdig vertrek vergoedt deze annuleringsverzekering de gederfde vakantie pro-rata.

Garantie-annulering:
Met een garantie-annulering vergoedt de verzekering de totale reissom (tot een maximum) als de vakantiereis door een geldige onvoorziene gebeurtenis niet door kan gaan, uitgesteld moet worden, of afgebroken moet worden.

Rechtsbijstand:
Als er juridische meningsverschillen zijn over de contracten die u in rechtstreeks verband met de reis heeft gesloten en er is sprake van een financieel belang van minimaal € 125,-, verleent DAS rechtsbijstand. Geschillen over deze reisverzekering vallen hier niet onder.

Personal Service:
Deze dekking geldt gedurende de hele looptijd van de verzekering en biedt dienstverlening bij het beheren van waardevolle documenten.

Recreatiedekking Nederland:
Biedt ook dekking tijdens weekenden en vakanties in Nederland met eigen caravan of boot.

Extra sportuitrusting:
Biedt mogelijkheid om een extra bagageverzekering af te sluiten om een dure sportuitrusting te verzekeren tegen diefstal en verlies.
ijvoordbeeld uw duikuitrusting of uw skiuitrusting

Topdekking:
Biedt extra dekkingsmogelijkheden voor geld en vakantie uitrusting.

Bereken premie