Heeft u een vraag en wilt u graag in contact komen met onze medewerkers?

Of ga naar de contact pagina

verschillen tussen de verzekeringen

Vrachtwagenverzekeringen verschillen in dekking en in premie.
De verschillen in dekking zijn te vinden door de polisvoorwaarden van de vrachtwagenverzekering te vergelijken.

De belangrijkste verschillen tussen vrachtewagenverzekeringen betreffen:

• Sistercar

Als twee auto’s van dezelfde eigenaar met elkaar in botsing komen is de schade niet altijd gedekt op de autoverzekering. Dit geldt vooral op eigen terrein.

• Beperking bestuurder

Er is vaak sprake van een beperking voor jonge bestuurders tot 23 jaar op een vrachtwagenverzekering.

• Aanhanger

Een aanhanger die niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, is soms nog verzekerd op de WA vrachtwagenverzekering. In de voorwaarden is dit geregeld onder de paragraaf "dekking ontkoppelde aanhanger". Dit geldt niet voor de casco dekking van de aanhanger. Die is gedekt door de verzekering van de aanhanger zelf.

• Schade aan vervoerde zaken of personen

Voor een uitgebreide dekking van bestuurder, passagiers en hun eigendommen is de schadeverzekering inzittenden een goede aanvulling op de vrachtwagenverzekering.
Schade aan eigendommen van anderen die in de auto worden vervoerd is niet standaard verzekerd. Dit betreft goederenvervoer. Daarvoor is er de goederentransportverzekering.

• Inboedel vrachtwagen

Deze verzekering biedt tot maximaal € 5.000,= dekking voor schade aan persoonlijke eigendommen van de chauffeur als gevolg van ongeval, brand, ontploffing en diefstal na braak. Voor de volgende objecten is de dekking beperkt tot € 350,-: horloge, verrekijker, optische instrumenten, fototoestel of audio(-visuele)-apparatuur. Sieraden en mobiele telefoons, alsmede zaken met antiek-, kunst-, of verzamelwaarde zijn van de dekking uitgesloten. Deze laatste zaken vallen wel onder de uitgebreide inboedelverzekering met een buiten de deur dekking.

• Eigen risico

Het eigen risico van de vrachtwagenverzekering kan verschillen van niets tot € 1000,= of meer. Soms geldt ook een eigen risico voor WA-schades. Bij ruitschades kunnen de eigen risico’s ook verschillen.
Vaak is het eigen risico van de vrachtwagenverzekering lager als een aangewezen reparateur de schade repareert.

• Accessoires

Niet alle accessoires zijn altijd automatisch verzekerd bij de vrachtwagenverzekering. Vaak geldt een maximaal bedrag. Accessoires moeten bij de aanvraag van de vrachtwagenverzekering altijd worden gemeld. Losse zaken als cd’s en elektronica zoals telefoons en cd-spelers zijn bijna nooit verzekerd. Soms dekt de inboedelverzekering van de chauffeur dit wel tot een maximaal bedrag, maar uitsluitend voor het particulier eigendom. Maar uw auto is geen kluis: als zichtbare zaken uit de auto gestolen worden zal vaak een beroep gedaan worden op achteloosheid.

• Beveiliging

Vaak stelt de verzekeringsmaatschappij eisen aan de beveiliging van de auto. Voor beveiliging gelden SCM klassen. 

• Hulpverlening

Na een ongeval of pech bied de bestelautoverzekering soms hulp bij het afslepen of bergen van de auto. Ook in het buitenland is soms sprake van hulp na een ongeval.

• No blaim no claim

U kunt buiten uw schuld schade lijden die u niet kunt verhalen. Voorbeelden zijn:
- ongevallen met beschermde verkeersdeelnemers: fietsers en voetgangers,
- ongevallen met dieren ;
- schade door diefstal of joyriding
Bij een no-blaim no-claim dekking valt u in dergelijke gevallen niet terug op de bonus malus ladder van de bestelautoverzekering.

Bereken premie